Akvariemediciner

Från AkvarieWiki
Hoppa till: navigering, sök

Vanliga akvariemediciner och dess användningsområden:

Preparat Tillverkare Form Verkan Söt/Salt/Damm
Furanol JBL Tabletter Bakteriella infektioner hos akvariefiskar Söt/Salt
Spirohexol JBL Tabletter Hålsjuka Söt?
Aquamor ? Granulat Desinfektionsmedel Dammfisk
Gyrodactol JBL tabletter Gäl och hudsugmaskar Söt
Spirohexol JBL Tabletter Hålsjukan Söt
Acclimol JBL Flytande? Aklimatisering / stress Söt
Punktol JBL Flytande? Vitapricksjukan Söt/Salt?
Ektol JBL Pulver eller flytande Svampsjukdomar och hudparasiter Söt
Oodinol JBL ? Mot Oodinol. Söt/Salt
Fungol JBL ? Svampinfektioner. Söt
Octozin Waterlife Flytande Flagelater, 'hål-i-huvud' och bukvattensot Söt?
Protozin Waterlife Flytande Protozoer/Svampar Söt
Myxazin Waterlife Flytande Sår, kropps- och fenröta Söt?
Mycopur Sera Flytande Svamp, hud- och gälparasiter Söt?
AquaFuran Aquarium Münster ? Bakteriella sjukdomar Söt
Dessamor Aquarium Münster ? Svampinfektioner Söt/Salt?
Faunamor Aquarium Münster Flytande Vita pricksjukan Söt
Odimor Aquarium Münster Flytande Hudparasiter (Odinium costia, Chilodonella, Trichodina, Cryptocarion) Söt
Bactopur Sera Flytande Bakteriella sjukdommar Söt
Costapur Sera Flytande Vitaprick-sjukan, Costia, Chilodonella, Trichodina Söt
Mycopur Sera Flytande Svamp, hud- och gälparasiter Söt
Tremazol Sera Flytande Mot gälparasiter, hudparasiter och bandmaskar söt/salt
Protazol Sera Flytande pricksjuka, Costia, chilodonella, trichodina, sarpolegnie, achlaya. Söt
Omnipur Sera Flytande Bakteriella infektioner, fenröta, svampangrepp. Söt