Cyanobakterier

Från AkvarieWiki
Hoppa till: navigering, sök

Cyanobakterier, även kallat blågröna alger (engelska förkortat BGA) är ett slags fotosynteserande bakterier och ett vanligt problem för akvarister.

Cyanobakterier är encelliga organismer som ibland lever fritt flytande i vattnet och ibland bildar en grön eller röd slemmig matta på botten, på växter eller på annan inredning. De känns igen på sin slemmiga yta och har oftast en säregen lukt. Blågrönalger har ofta en djup blågrön nyans, därav namnet blågröna alger. Det finns dock även svarta, röda och bruna arter, men det är de blågröna som oftast drabbar sötvattensakvarier. I saltvattensakvarier är de röda vanligast. I sötvattensakvarier anses de normalt bero på förskjuten kväve/fosforbalans eller för låga nitrathalter (ie: kväve). Cyanobakterier är ett slags mellanting mellan alger och bakterier. Funktionellt uppvisar de likheter med alger, men de saknar liksom bakterierna cellkärna. Det finns tusentals olika arter blågrönalger, men endast ett mindre antal återfinns i akvarier.

Bekämpning i sötvattensakvarium

Tillsättning av Kaliumnitrat: Många arter cyanobakterier blommar ut när kväve/fosforbalansen förskjuts så att det finns mer fosfat än nitrat än förhållandet 7:1. Tillsätter man då kväve i form av Kaliumnitrat, KNO3, så återställer man balansen, och cyanobakterierna försvinner.

Mörkläggning: Cyanobakterierna behöver liksom alla andra alger ljus för att driva sin fotosyntes. Total mörkläggning av akvariet i tre dygn dödar de flesta alger.

Tetra General Tonic: Tetra General Tonic är ett bakteriedödande medel som tar död på cyanobakterier.

Vända ner algerna i gruset: Tanken med att vända ner cyanobakterierna i gruset är att de ska dö och avge det kväve de innehåller, och på så sätt återställa kväve/fosforbalansen. Detta är mycket tålamodsprövande då det kan ta månader innan det ger effekt.

Vattenbyte: Ibland kan det räcka med vattenbyte för att återställa kväve/fosforbalansen.

Rengöra gruset: Detta kan fungera då fosfor ofta samlas i bottensubstratet. Genom att rengöra gruset återställs kväve/fosforbalansen. Metoden är riskabel eftersom man också tar bort många nyttiga nitrifierande bakterier från bottensubstratet.

Djur som äter cyanobakterier: Black Molly, ampullariasnäckor och en del andra djur äter cyanobakterier. Detta kan man utnyttja för att hålla undan för ny tillväxt av cyanobakterier efter tidigare bekämpning.

Bekämpning i saltvattenssakvarium

Mörkläggning: Cyanobakterierna behöver liksom alla andra alger ljus för att driva sin fotosyntes. Total mörkläggning av akvariet i tre dygn dödar cyanobakterierna.

Red Slime Remover: Red slime remover, RSR, är ett bakteriedödande medel som tar död på cyanobakterier.

Tillsättning av Kaliumnitrat: Se samma rubrik under bekämpning i sötvattensakvarium ovan.

Läs mer

Läs mer om alger.

Externa länkar