Gödning

Från AkvarieWiki
Hoppa till: navigering, sök
Gödning, Foto & Copyright: Peter Nyman

Gödningsämnen är ämnen som växterna behöver för att överleva. Gödningsämnena brukar delas in i grupperna makronäring och mikronäring beroende på mängden växterna behöver.


Följande tabell listar ämne, mängd och källa för de ämnen växterna behöver.

Ämne Gödningsämne Kvantitet Erhålls via...
Kväve, N NH3,NH4+,NO2-,NO3- Stor Fiskmat, döda växter, gödning
Fosfor, P PO4- Stor Fiskmat, Gödning
Kalium, K K+ Stor Fiskmat, Gödning
Kol, C CO2,HCO3- Stor Fiskmat, döda växter, tillsatt koldioxid
Kalcium, Ca Ca2+ Stor Vatten, substrat
Väte, H H2O Stor Vatten
Magnesium, Mg Mg2+ Stor Fiskmat, Gödning
Syre, O CO2,H2O Stor Vatten, luften
Svavel, S SO42- Stor Gödning
Bor, B BO33- Liten Fiskmat, PMDD
Klor, Cl Cl- Liten Fiskmat
Koppar, Cu Cu2+ Liten Fiskmat, PMDD
Järn, Fe Fe2+,Fe3+ Liten Fiskmat, PMDD
Mangan, Mn Mn2+ Liten Fiskmat, PMDD
Molybden, Mo MoO42- Liten Fiskmat, PMDD
Nickel, Ni Ni2+ Liten Fiskmat
Zink, Zn Zn2+ Liten Fiskmat, Gödning

'Gödning' är antingen kommerciell gödning eller PMDD.

Mer läsning

Läs om PMDD eller Tropica AquaCare.