Koldioxid

Från AkvarieWiki
Hoppa till: navigering, sök

Koldioxid är en mycket vanlig lukt- och färglös gas. Koldioxid har den kemiska formeln CO2, dvs gasmolekylerna består av en atom kol omgiven av två syre-atomer. Den finns naturligt i atmosfären i ca 0,05 viktprocent, eller motsvarande 0,03 volymprocent. Vid högt tryck övergår gasen till flytande tillstånd.

Akvarister tillsätter ofta gasen till tätt planterade växtakvarium för att öka tillväxten och möjliggöra användningen av lite mer krävande växter.

Vanligen tillsätts koldioxid genom användande av trycksatt koldioxid eller genom jäsning av mäsk. Växterna tillgodogör sig kolet i Koldioxid under fotosyntes

Externa länkar