pH

Från AkvarieWiki
Hoppa till: navigering, sök

pH är ett mått på vattnets surhet och mäts i en skala från 0 till 14 där pH 7.0 är ett helt neutralt vatten. Värden över 7 kallas basiskt och värden under 7 kallas surt.

En kemist skulle säga att pH mäter mängden aktiva vätejoner (H+) i vattnet. Bokstaven p i pH anger att man tar minuslogaritmen av H+-aktiviteten; pH är således den negativa tiologaritmen av aktiviteten vätejoner, det vill säga pH = - log10(H+). Skalan skapades av S.P.L. Sørensen år 1909.

Mäta pH

pH-värdet mäts vanligen med dropptester eller med hjälp av en pH-prob, pH kan även mätas med stickor som doppas i vätskan man vill kolla men de har dålig precision.

Externa länkar